14/11/2013 - 21:41

Đề nghị cân nhắc khi quy hoạch đất tránh gây lãng phí

Cử tri phường Hưng Phú, quận Cái Răng kiến nghị thành phố nên cân nhắc lại việc quy hoạch các dự án để tránh tình trạng gây lãng phí đất trong khi dân không có đất để sản xuất và đất ở. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng nằm trong khu quy hoạch khu đô thị Nam Sông Cần Thơ đã được phê duyệt. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung đã tác động không nhỏ đến năng lực đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án, từ đó ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất trong nhân dân.

Để khắc phục việc quy hoạch dự án nhưng không đầu tư, hoặc đầu tư chậm tiến độ, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các sở, ngành chức năng rà soát đối với các dự án chậm triển khai thực hiện cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án triển khai dở dang, chậm tiến độ thực hiện, đề nghị nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính, đồng thời, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và phải có cam kết về tiến độ thực hiện dự án. Lãnh đạo thành phố cũng kiên quyết thu hồi các dự án không tích cực triển khai, chậm triển khai, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chia sẻ bài viết