25/11/2013 - 21:52

Đề nghị cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm ở khu vực nội ô

Cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đề nghị thành phố có biện pháp cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm ở khu vực nội ô để tránh tình trạng lây lan các dịch bệnh từ gia súc, gia cầm truyền sang người. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Để đảm bảo công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm không gây ô nhiễm và tránh lây lan bệnh từ vật nuôi sang người, UBND thành phố đã có Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 3-6-2010 ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm trên địa bàn thành phố.

Tại khoản 1, Điều 3 Quyết định 24/2010/QĐ-UBND đã quy định cụ thể về địa điểm và phương thức chăn nuôi gia súc gia cầm như sau:

- Về địa điểm: Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch ngành, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và quy hoạch chăn nuôi của địa phương.

+ Không được chăn nuôi bất kỳ quy mô nào (trừ thú cảnh, như: chó, mèo nuôi riêng lẻ hộ gia đình) trong khu vực dân cư tập trung; nội thành, nội thị, khu công nghiệp.

+ Cơ sở được chăn nuôi phải cách xa trường học, bệnh viện, chợ, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu công cộng khác tối thiểu là:

+ Đối với cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và lớn là 100m, riêng đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm là 300m và có tường bao quanh nhằm đảm bảo cách ly an toàn sinh học;

- Đối với cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ là 50m, riêng đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm là 200m;

+ Đối với cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình là 20m, riêng đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm là 100m.

Để thực hiện Quyết định trên, ngành Nông nghiệp thường xuyên tham gia các đoàn kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng quy định về chăn nuôi, vận chuyển và mua bán gia súc, gia cầm.

Ngành Nông nghiệp sẽ sớm hoàn chỉnh Quy hoạch Phát triển chăn nuôi, giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 để trình UBND thành phố phê duyệt. Sau đó, ngành sẽ tổ chức triển khai đến các quận, huyện để xác định vùng được phép phát triển chăn nuôi để địa phương thông báo rộng rãi đến bà con nông dân.

 

Chia sẻ bài viết