04/03/2019 - 19:14

Đề nghị bố trí lại hệ thống đèn tín hiệu

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị xem xét, bố trí lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ cho phù hợp hơn. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

- Việc điều chỉnh thời lượng đèn xanh, đỏ tại các giao lộ có tính liên hoàn với nhau giữa các hướng đi trong một nút giao, nếu chỉnh tăng thời lượng đèn xanh ở hướng đi trên trục đường này thì đồng nghĩa phải tăng thời lượng đèn đỏ (chờ) ở trục đường kia. Ngoài ra, phải bố trí thêm thời lượng đèn vàng để đảm bảo xe ra khỏi nút trước khi cho luồng xe mới vào giao lộ (tránh ùn ứ trong khu vực giao lộ). Do đó, tổng thời lượng đèn đỏ bằng tổng thời lượng đèn xanh cộng tổng thời lượng đèn vàng trong một nút giao.

 - Việc theo dõi lưu lượng xe từ các hướng vào nút và việc điều chỉnh thời lượng đèn tại các nút giao được lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra, cập nhật liên tục và điều chỉnh khi thấy chưa phù hợp. Trong quá trình điều chỉnh đều có sự trao đổi, thống nhất ý kiến giữa Ban An toàn giao thông thành phố, các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, Ban An toàn giao thông quận và Phòng Quản lý đô thị quận.

- Hiện nay, tại các giao lộ có chốt đèn tín hiệu giao thông 3 pha trên địa bàn quận đã được kẻ, vẽ phân từng làn đường riêng biệt (làn rẽ trái, làn đi thẳng, làn rẽ phải). Riêng tại các giao lộ khác không có đèn tín hiệu giao thông 3 pha thì chưa thể phân chia làn đường theo từng hướng đi. Thời gian tới, UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các sở, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu và đề xuất lắp đặt thêm các chốt đèn tín hiệu giao thông 3 pha tại các giao lộ khác trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Chia sẻ bài viết