11/04/2024 - 21:54

Đẩy mạnh thực hiện số hóa, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính 

(CT) - Ngày 11-4, Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đề ra 5 mục tiêu và 36 nhiệm vụ CCHC, đến nay đã hoàn thành 7/36 nhiệm vụ. Theo đó, Sở thực hiện tự kiểm tra nội bộ về công tác CCHC tại 3 phòng, đơn vị trực thuộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra đột xuất về quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại các quận, huyện. Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở có 36 TTHC cấp tỉnh và 4 TTHC cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết. Tính đến ngày 28-2, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 65/65 hồ sơ (100% hồ sơ được giải quyết trước hạn). Sở tiếp tục số hóa kết quả giải quyết TTHC, cung cấp dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung đầy đủ theo danh mục; 100% văn bản đi được ký số 2 lớp và gửi liên thông trên phần mềm. Sở cũng có nhiều sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC như rà soát, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực bưu chính (rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày, còn 18 ngày làm việc đối với TTHC cấp giấy phép bưu chính); áp dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng quét mã QR trên ứng dụng di động Can Tho Smart; giải pháp tuyên truyền chuyển đổi số trên kênh YouTube và Facebook.

Đoàn kiểm tra CCHC TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ.

Ðoàn kiểm tra kiến nghị Sở cần tiến hành kiểm tra CCHC theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định; ban hành kế hoạch phát động thi đua sáng kiến trong thực hiện CCHC. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác chuyển đổi số; thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin và làm sạch dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm để kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ðồng thời, sớm điều chỉnh bảng thời hạn bảo quản và danh mục hồ sơ; thực hiện tiêu hủy các tài liệu hết giá trị đã chỉnh lý; thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; đẩy mạnh thực hiện số hóa, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC.

Từ ngày 11-23/4, Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Thanh tra TP Cần Thơ, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), Sở Y tế (Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ) và UBND 2 quận: Ô Môn và Cái Răng. Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo và điều hành, hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách thể thế, cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và công tác văn thư, lưu trữ.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết