07/02/2012 - 21:31

ÔNG NGUYỄN SƠN TÙNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ:

Đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X về “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) xác định: nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM). Nghị quyết đại hội V, nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội Nông dân Việt Nam xác định: “Phong trào nông dân thi đua XD NTM” là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm. Làm gì để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân? Làm gì để phong trào XD NTM thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân, phục vụ thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?... Đó là những vấn đề chính phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

* Thưa ông, Hội Nông dân thành phố đã triển khai thực hiện những việc cụ thể gì để trợ lực, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất cho hội viên, nông dân?

- Năm qua, các cấp hội nông dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hữu quan, như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành nông nghiệp (Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ Thực vật...)... để đào tạo, giới thiệu việc làm cho người nông dân; hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người nông dân áp dụng vào trong sản xuất... Thông qua các hoạt động này, các cấp hội đã đào tạo nghề cho gần 3.700 hội viên, nông dân; giới thiệu và giải quyết việc làm cho gần 9.250/13.000 lao động nông thôn; trên 63.000 lượt nông dân được tập huấn kỹ thuật trồng lúa, rau màu; gần 22.460 lượt cán bộ, hội viên nông dân các cấp của thành phố tham gia xây dựng và học tập các mô hình sản xuất... Bên cạnh các hoạt động vừa nêu, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là phong trào trọng tâm, được Hội Nông dân thành phố phát động trong nhiều năm qua. Thực hiện phong trào này, chỉ trong năm 2011, có trên 48.320/76.240 hộ nông dân đăng ký được xét và đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp...

* Năm 2011 là năm đầu tiên TP Cần Thơ đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào XD NTM. Các cấp hội nông dân thành phố đã tham gia để góp phần thúc đẩy phong trào này ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tâm, ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai thực hiện mô hình trồng ổi kết hợp nuôi cá trong vèo đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: MỸ HOA

- Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội nông dân các cấp còn thực hiện tốt phong trào XD NTM bằng những việc làm cụ thể. Các cấp hội phát động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp bắc mới và sửa chữa gần 450 cây cầu, trên 180 km đường giao thông nông thôn; tham gia nạo vét kinh mương, xây dựng nhà đại đoàn kết... với tổng trị giá gần 12 tỉ đồng. Song song đó, Hội chú trọng tuyên truyền, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, vận động hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gia đình nông dân văn hóa”... nhằm XD và phát triển đời sống văn hóa nông thôn. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia XD các mô hình cấp nước sạch, hố xí hợp vệ sinh, tổ tự quản thu gom xử lý rác thải nông nghiệp... luôn được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện.

* Thưa ông, đâu là những việc cần phải làm trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả sản xuất, cũng như thu nhập, đời sống tinh thần cho người nông dân?

- Từ thực tiễn triển khai, các phong trào của hội nông dân đã phát huy được nội lực, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp và kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất đã thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, phát triển chăn nuôi toàn diện, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nông thôn. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội nông dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tiếp tục triển khai, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng... Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức dạy nghề cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản... Trong các phong trào, đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân tham gia XD NTM được xem là nhiệm vụ quan trọng của các cấp hội nhằm phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng sáng tạo của nông dân.

* Nông dân là lực lượng nòng cốt và cũng là chủ thể của quá trình phát triển và XD NTM như tinh thần Nghị quyết 26 về “tam nông”. Làm gì để hội viên, nông dân có thể phát huy tốt vai trò của mình, thưa ông?

XD NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. XD NTM nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong XD nông thôn theo các tiêu chí mới hướng đến hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. Hưởng ứng phong trào “nông dân thi đua XD NTM”, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Ngoài ra, nội dung các tiêu chí XD NTM như: giao thông, thủy lợi, thu nhập, văn hóa, môi trường... cũng được các cấp Hội nông dân thành phố quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân
TP Cần Thơ

- XD NTM gắn với XD người nông dân mới và nông dân phải đóng vai trò chủ thể, làm chủ trong công cuộc XD, kiến thiết nông thôn. Để tạo sự đồng thuận và để người nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua XD NTM trước tiên cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa... của Đảng, Nhà nước về XD NTM nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cộng đồng nông thôn. Có như vậy mới có thể khuyến khích, động viên nông dân tích cực tham gia, góp công sức, tiền của, đất đai... vào công cuộc XD NTM. Ngoài việc nắm vững chủ trương, các cấp hội nông dân, nhất là cơ sở phải tham gia, giám sát quá trình tổ chức XD NTM ở địa phương. Đặc biệt, trong công tác quy hoạch, các cấp hội nông dân cần tổ chức tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch XD NTM. Từ đó động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia đóng góp ý kiến và ủng hộ công tác quy hoạch, góp phần đảm bảo quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương theo các tiêu chí NTM. Việc các cấp hội, nông dân tích cực tham gia hoạt động giám sát quá trình tổ chức thực hiện XD NTM ở địa phương, cơ sở nhằm góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy hoạch của các công trình XD NTM. Và điều này cũng là thể hiện vai trò chủ thể của nông dân trong XD NTM.

* Xin cảm ơn ông!

HÀ TRIỀU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết