18/10/2012 - 22:03

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho thế hệ trẻ

Cử tri thành phố đề nghị bộ, ngành chức năng cần xây dựng chương trình giáo dục văn hóa giao thông ngay từ cấp tiểu học, nhằm xây dựng lớp thanh niên có ý thức ứng xử có văn hóa về giao thông. Công văn trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo. Hưởng ứng Năm an toàn Giao thông 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017. Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Qua đó, tác động đến các tầng lớp thanh niên, hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên; giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu nhi… Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC ký kết Chương trình phối hợp tổ chức cuộc thi "Giao thông thông minh", bắt đầu thực hiện từ tháng 9-2012 trên Internet cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong phạm vi cả nước.

Riêng đối với bậc mầm non, tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn sách và tài liệu về chủ điểm an toàn giao thông lồng ghép vào 1 trong 9 chủ điểm trong chương trình giáo dục mầm non, lồng ghép trong môn tự nhiên - xã hội, đạo đức, môn Khoa học và bài học về an toàn giao thông trong tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Toyota Việt Nam biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền và tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông cho học sinh tiểu học toàn quốc, nhằm giúp các em nắm được các quy tắc giao thông đường bộ phù hợp với đặc điểm tham gia giao thông của lứa tuổi. Đồng thời, giúp các em biết ứng xử đúng đắn các tình huống đi đường thông thường, có thái độ đúng đắn đối với hành vi đúng và chưa đúng, có ý thức tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông,…

Trong thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông trong các nhà trường, nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông để biết cách ứng phó với các tình huống theo cấp học, lứa tuổi. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tham gia giao thông có văn hóa, xây dựng xã hội văn minh và đảm bảo thực hiện mục tiêu của Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ quốc gia.

Chia sẻ bài viết