22/05/2014 - 09:27

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(CT)- Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) từ nay đến cuối năm 2014, Sở Xây dựng tập trung công tác rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trong ngành tại địa phương theo chương trình của UBND thành phố, Nghị quyết của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; cập nhật kịp thời thủ tục hành chính khi có thay đổi, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung TTHC khi cần thiết. Đặc biệt, thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở Xây dựng nếu để xảy ra tình trạng TTHC lạc hậu, không đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Các TTHC liên quan phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định, niêm yết công khai, minh bạch và rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Từ nay đến cuối năm 2014, Sở Xây dựng phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Sở trình UBND thành phố ban hành đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phấn đấu 100% TTHC có liên quan được cập nhập, công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở; 100% công chức sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, công việc, phấn đấu áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 5 thủ tục trở lên; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở...

H.V

Chia sẻ bài viết