30/03/2017 - 22:18

Nhịp cầu dân cử

Đầu tư thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố, đại biểu chất vấn về công tác đầu tư trang thiết bị cho việc kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Y tế thành phố như sau:

Nhìn chung, trang thiết bị để đáp ứng với yêu cầu kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm khá phức tạp. Hiện nay, ngành y tế đã trang bị test nhanh kiểm tra hóa chất bảo vệ thực vật, axit vô cơ trong giấm, hàn the, Hypoclorid, độ ôi khét dầu mỡ, phẩm màu kiềm, Foocmon, Nitrit, Nitrat, Methanol… Phòng xét nghiệm đạt ISO 17025 của Trung tâm Y tế dự phòng được trang bị đủ các labo vi sinh, lý hóa; thực hiện các xét nghiệm tìm vi sinh gây bệnh, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, lý hóa,… trong thực phẩm. Đồng thời, phối hợp với Viện vệ sinh y tế cộng đồng TP Hồ Chí Minh thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm chuyên sâu. Ngành nông nghiệp được trang bị test nhanh kiểm tra chất cấm Salbutamol trong nước tiểu heo; thuốc trừ sâu gốc lân và gốc Carbamate trong rau.

Ngoài ra, các phòng xét nghiệm ngoài công lập đạt ISO 17025 trên địa bàn thành phố cũng tham gia xét nghiệm các mẫu thực phẩm khi có yêu cầu từ ngành chức năng.

Chia sẻ bài viết