16/01/2017 - 22:16

Đầu tư logistics, tạo sức bật mới cho ĐBSCL

Chỉ cần giảm được 1% chi phí logistics thì mỗi năm, vùng ĐBSCL sẽ tiết kiệm được hơn 2.000 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết