12/06/2024 - 19:26

Ninh Kiều

Đăng ký thực hiện 131 mô hình Dân vận khéo 

(CT) - Năm 2024, Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều hướng dẫn các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội quận, khối vận 11 phường tiếp tục xây dựng và đăng ký mô hình Dân vận khéo.

Các tập thể có mô hình điển hình Dân vận khéo năm 2023 nhận giấy khen của UBND quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Qua phát động, có 34 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 131 mô hình trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, có 104 mô hình mới, 27 mô hình nâng chất; 110 mô hình cấp quận và 21 mô hình cấp cơ sở. Một số mô hình tiêu biểu: siêu thị măng non 0 đồng; mái ấm người cao tuổi; chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục; cổng trường an ninh trật tự, an toàn giao thông; khám bệnh và phát thuốc từ thiện; vận động nhân dân nâng cấp hẻm; vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết; tặng thẻ bảo hiểm tai nạn cho học sinh; vận động nhân dân gắn cán cờ, lắp camera an ninh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội; thu gom phế liệu gây quỹ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số...

Năm 2023, hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội quận Ninh Kiều thực hiện 121 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Qua đó, vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng phát triển.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết