19/01/2016 - 09:56

Đảm bảo an toàn thu, chi ngân sách nhà nước

Năm 2015, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Với kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm 2016, KBNN Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc xác định tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ, tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống.

* Chủ động nhiệm vụ thu, chi

Năm 2015, KBNN Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện tốt công tác thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và của địa phương với tổng thu ngân sách cả năm đạt 19.169 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 7.120 tỉ đồng, đạt 101,7% dự toán; thu hải quan 1.715 tỉ đồng, vượt 29,3% dự toán; thu của ngành tài chính 10.334 tỉ đồng, bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết 925 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước 19.879 tỉ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương 6.060 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương 9.177 tỉ đồng, chi chuyển giao các cấp ngân sách 4.642 tỉ đồng. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu thanh toán của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong năm đã kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc 10.078 tỉ đồng. Qua kiểm soát chi, phát hiện 103 lượt đơn vị gửi hồ sơ thanh toán chưa đủ thủ tục và đã yêu cầu bổ sung 101 món chi chưa đủ thủ tục với số tiền hơn 7,8 tỉ đồng; từ chối thanh toán 2 món với số tiền 9,5 triệu đồng do đơn vị chi sai chế độ.

Khách hàng đến giao dịch tại KBNN Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư nói chung và vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ còn hạn hẹp nhưng địa phương đã chủ động trong triển khai, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn, cơ bản tuân thủ chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN Cần Thơ kịp thời triển khai cho công chức đơn vị các cơ chế chính sách mới để tổ chức thực hiện. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư lập, hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm soát thanh toán và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Hệ thống KBNN các cấp tham mưu cho chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán, đảm bảo công tác thanh toán kịp thời, đúng chế độ. Tính đến ngày 31-12-2015 đã thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hơn 4.836 tỉ đồng, đạt 97,9% kế hoạch. Trong đó có xác nhận vốn ngoài nước vượt kế hoạch năm là 381 tỉ đồng.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Trưởng phòng Kiểm soát chi, KBNN Cần Thơ, cho biết: Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt cao là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; công tác tổ chức giám sát, đôn đốc thường xuyên của các sở, ngành, UBND quận, huyện, các chủ đầu tư và nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và sự chỉ đạo sâu sát về nghiệp vụ của KBNN. Song song đó, KBNN chủ động triển khai các giải pháp thiết thực như thực hiện kiểm soát chi ngay từ đầu năm, đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định và trong phạm vi dự toán được duyệt. KBNN thực hiện công khai quy trình hồ sơ thủ tục kiểm soát chi đầu tư, nghiêm túc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo 100% hồ sơ đủ điều kiện thanh toán đều được tiếp nhận giải quyết đúng chế độ và thời gian quy định.

* Quản lý ngân sách chặt chẽ

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Theo đó, KBNN Cần Thơ xác định các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Ngoài ra, KBNN tiếp tục đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tiền, tài sản; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành; tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Ông Huỳnh Chí Thành, Phó Giám đốc KBNN Cần Thơ, cho biết: "KBNN Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ KBNN thành phố đến KBNN quận, huyện đảm bảo sâu sát, chặt chẽ; tranh thủ sự chỉ đạo cũng như tham mưu cho chính quyền các cấp trong điều hành ngân sách trên địa bàn; duy trì tốt việc trao đổi thông tin với KBNN cấp trên và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện kịp thời, thông suốt".

Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam, năm 2015, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động của hệ thống KBNN Việt Nam nói chung và KBNN Cần Thơ nói riêng. Song, nhìn chung, KBNN Cần Thơ đã phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ kiểm soát chi, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi thường xuyên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý an toàn ngân quỹ, quản lý tiền mặt chặt chẽ, nghiêm túc. Năm 2016, nhiệm vụ của ngành tài chính được đánh giá sẽ khó khăn hơn, hệ thống ngành tài chính sẽ xây dựng và thực hiện các quy định mới về tài chính, ngân sách, bao gồm việc chuẩn bị thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Khi Luật Ngân sách Nhà nước có hiệu lực sẽ tác động đến quá trình kiểm soát thu, chi và hệ thống công nghệ thông tin bắt buộc phải thay đổi theo. Do đó, hệ thống KBNN phải có sự chuẩn bị chủ động để thích ứng kịp thời. Về phía KBNN Cần Thơ phải chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu trong năm 2016, KBNN Cần Thơ cần tập trung đảm bảo an ninh, an toàn tài sản do KBNN quản lý; đảm bảo tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, kịp thời cập nhật các văn bản, chính sách mới liên quan đến ngành và công khai minh bạch thủ tục hành chính đến các đơn vị có quan hệ với KBNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ngay trong tháng 1-2016, KBNN Cần Thơ phải tăng cường phối hợp với các sở, ngành hữu quan thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi lương cho cán bộ, công chức, giải quyết chính sách an sinh xã hội… trước Tết Nguyên đán 2016.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết