05/07/2020 - 17:07

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT)- Ngày 6-7, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Cái Răng chính thức khai mạc.

Các đảng viên biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội tại phiên họp trù bị. 

Trong phiên họp trù bị ngày 5-7, ÐH đã bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự ÐH; báo cáo chương trình làm việc của ÐH, báo cáo quy chế làm việc của ÐH, quán triệt quy chế bầu cử trong Ðảng; sắp xếp tổ thảo luận và phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu…

Theo chương trình, ÐH đại biểu Ðảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc phiên chính thức trong ngày 6 và 7-7 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ÐH đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ÐH đảng cấp trên. Ðồng thời, ÐH bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự ÐH đại biểu Ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết