02/11/2017 - 20:39

Đại học Trung Quốc nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình

Một ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ phiếu tán thành đưa tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào điều lệ đảng, Đại học Nhân dân, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, hôm 25-10 đã ngay lập tức mở trung tâm nghiên cứu “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”.

“Về khía cạnh phát triển đất nước, việc thành lập trung tâm có ý nghĩa lịch sử rất lớn” – Liu Wei, Hiệu trưởng Đại học Nhân dân kiêm Giám đốc trung tâm nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình, phát biểu với truyền thông Trung Quốc. Dự kiến, trong vài ngày tới, khoảng 40 đại học khác sẽ “nối bước” trường này.

Trong một phát biểu hồi tháng 9, ông Tập tuyên bố các trường đại học phải là thành trì của đảng, trong khi các giảng viên là những người truyền bá "tư tưởng tiến bộ" và "người ủng hộ vững chắc" sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

HOÀNG NAM (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết