29/04/2020 - 06:54

Đa dạng hóa nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

(CT)- Theo Văn phòng Điều phối XDNTM TP Cần Thơ, dự kiến tổng nhu cầu vốn XDNTM từ nay đến năm 2025 trên 5.802 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương gần 2.559 tỉ đồng, vốn tín dụng 2,5 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp 647 tỉ đồng và vốn huy động từ người dân và cộng đồng hơn 96,6 tỉ đồng.

Đầu tư làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu XDNTM theo lộ trình đã đề ra, TP Cần Thơ tập trung thực hiện các giải pháp vận động, huy động các nguồn lực ngoài xã hội, nhất là nguồn lực từ cộng đồng dân cư, từ các doanh nghiệp tại địa bàn, trực tiếp hưởng lợi từ các dự án, công trình được đầu tư. Việc huy động, cơ cấu nguồn lực ngân sách đầu tư XDNTM tập trung ưu tiên cho các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống dân sinh. Đồng thời, hỗ trợ các xã xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị Chính phủ đa dạng hóa việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước (vốn ODA, các định chế tài chính…) phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, thủy lợi, công tác xóa đói giảm nghèo khu vực nông nghiệp, nông thôn...  

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết