27/05/2015 - 21:43

TP Cần Thơ

Công tác cải cách hành chính đi vào nền nếp

Qua làm việc thực tế tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố gần đây, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ nhận định công tác CCHC của thành phố đã đi vào nền nếp. Thông qua CCHC, kỷ luật, kỷ cương của các đơn vị được thực hiện nghiêm; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC cũng nâng lên rõ rệt…

Từ đầu năm 2014 đến nay, các thủ tục hành chính ở quận Bình Thủy được thực hiện theo đúng quy định và đầy đủ. Quận đã tiếp nhận và giải quyết 25.047 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết và trả kết quả 23.527 hồ sơ, đúng hẹn 100%, số hồ sơ còn lại đang giải quyết. Thời gian qua, UBND quận đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như tổ chức Diễn đàn UBND quận Bình Thủy đối thoại với công dân tại UBND 8 phường theo từng chủ đề cụ thể; tuyên truyền bằng pano, áp phích dọc trên các tuyến đường; niêm yết thủ tục hành chính đến tại nhà thông tin khu vực. Từ đó, đã tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức đi làm hồ sơ, giấy tờ… Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được trang bị tốt có bố trí nơi đón tiếp người dân, doanh nghiệp; có sổ theo dõi bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận "Một cửa" và phòng chuyên môn; sổ trả kết quả, có thể thống kê số lượng hồ sơ tiếp nhận trong ngày theo từng lĩnh vực, có sử dụng biên nhận hồ sơ, phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định… Đồng thời, UBND quận có ban hành các chương trình, kế hoạch CCHC theo từng năm, từng giai đoạn, mục tiêu, nội dung bám sát kế hoạch của thành phố; lãnh đạo quận có quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về CCHC. Bên cạnh đó, quận còn công khai rộng rãi số điện thoại của lãnh đạo quận bằng nhiều hình thức để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức…

Cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Bình Thủy được trang bị tốt, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc. Ảnh: PHI YẾN

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 5 hồ sơ đều được giải quyết trước hẹn… Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở một số hạn chế mà địa phương cần khắc phục đó là: việc kiểm tra đột xuất về CCHC có tổ chức, nhưng chưa được thường xuyên; chưa tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đề ra. Đề án vị trí việc làm xây dựng còn chậm; kiểm tra hồ sơ tại phường Thới An Đông vẫn còn hồ sơ trễ hẹn… Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: "Những hạn chế này sẽ được chúng tôi rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất, để công tác CCHC đạt hiệu quả tốt hơn".

Tại huyện Vĩnh Thạnh, tỷ lệ CBCCVC cấp huyện có trình độ đại học trở lên khá cao (90/104, chiếm tỷ lệ 86,5%), tỷ lệ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100% (trong đó, có 4 thạc sĩ). Đến nay, huyện cũng đã triển khai dịch vụ công mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền cũng được địa phương chú trọng bằng nhiều hình thức như: Tờ rơi, hội nghị tuyên truyền, báo, đài… Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 12 hồ sơ thuộc 3 lĩnh vực đều được giải quyết trước hẹn, không có trường hợp nào giải quyết trễ hẹn. Tuy nhiên, Đoàn cũng ghi nhận công tác CCHC ở địa phương vẫn còn hạn chế như: Một số phần mềm chưa được triển khai sử dụng, hoặc sử dụng còn hạn chế chưa đầy đủ các tính năng (như phần mềm họp và giao tiếp trực tiếp chưa sử dụng, phần mềm quản lý văn bản chưa luân chuyển đến các phòng, ban). Một số địa phương của huyện chưa cập nhật thủ tục hành chính theo quy trình ISO vào phần mềm một cửa (có sự khác nhau giữa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết của bộ thủ tục hành chính hiện hành và phần mềm)…

Thời gian qua, Bộ phận "Tiếp nhận và Trả kết quả" của Sở thông tin và truyền thông thành phố thực hiện khá tốt. Các trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh được cán bộ hướng dẫn tận tình, đầy đủ theo đúng quy định. Trong triển khai thực hiện các văn bản, từ đầu năm 2015 đến nay, Sở đã tổ chức 3 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật ngành thông tin và truyền thông và các văn bản khác liên quan; đồng thời triển khai 37 văn bản pháp luật đến hộp thư điện tử của công chức, viên chức và nhân viên tại sở. Trao đổi văn bản nội bộ thông qua thư điện tử, các phần mềm chat, phần mềm quản lý văn bản đạt tỷ lệ 100 %... Qua kiểm tra ngẫu nhiên 3 hồ sơ, đoàn kiểm tra nhận thấy các hồ sơ này đều giải quyết trước hẹn. Tuy nhiên, sở vẫn còn hạn chế như: Sở có kế hoạch tuyên truyền, nhưng chưa triển khai thực hiện; nội dung tuyên truyền chưa cụ thể…

****

Qua kiểm tra, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị, địa phương. Theo ông Lê Trung Kiên, các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo về CCHC, chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, đa dạng hơn về nội dung. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", tạo thuận lợi hơn cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 01/2012 của Chủ tịch UBND thành phố về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCCVC, góp phần đưa công tác CCHC của thành phố hoạt động hiệu quả, đi vào nền nếp...

Hưng - Yến

Chia sẻ bài viết