13/04/2017 - 21:50

Công an TP Cần Thơ Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008

(CT)- Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

Trên cơ sở Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an nhân dân, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức xây dựng các văn bản, tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng: sổ tay chất lượng; 6 quy trình hệ thống quản lý chất lượng; 46 quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống quản lý chất lượng được công bố và áp dụng sẽ giúp lãnh đạo công an và các đơn vị, địa phương kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Công an TP Cần Thơ đã đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến cuối năm như: tập trung rà soát, cắt giảm, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc và niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu trên máy vi tính, Dự án Hệ thống quản lý thông báo lưu trú qua mạng internet; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tập trung ở các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, cấp thẻ căn cước công dân, xử phạt vi phạm hành chính…

P.N

Chia sẻ bài viết