03/01/2015 - 10:15

Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực rừng phòng hộ?

Hỏi: Cha tôi đang sống và sử dụng phần đất thuộc khu vực rừng phòng hộ, tôi thì không sống trong khu vực này. Nay cha tôi muốn chuyển nhượng cho tôi một phần đất. Xin hỏi: trường hợp của tôi có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

L.V.P. (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 trường hợp sau đây không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất: hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vục rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Trường hợp của bạn vì bạn không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ nên bạn không được nhận chuyển nhượng.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết