30/03/2015 - 09:10

Chi cục thuế huyện Vĩnh Thạnh

Chuyển biến tích cực trong công tác thu thuế

Sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) diễn ra vào tháng 11-2012, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm. Trong đó, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nộp thuế và xử lý nợ đọng; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức làm việc của cán bộ, công chức (CB,CC); nâng cao trách nhiệm của CB, CC trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở… Nhờ vậy, 2 năm qua, công tác thu thuế của đơn vị luôn vượt cao so với chỉ tiêu trên giao.

 Sau kiểm điểm theo NQTW4, cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, hướng dẫn người nộp thuế tận tình.

Đến Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh vào sáng sớm chúng tôi nhận thấy CB, CC của đơn vị có mặt đúng giờ, làm việc nghiêm túc, hướng dẫn tận tình cho những người đến kê khai nộp thuế. Đồng chí Chì Hữu Lợi, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục Trưởng, cho biết: “Hai năm qua, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục thường xuyên uốn nắn, chấn chỉnh nên CB, CC của đơn vị đến cơ quan làm việc đúng giờ, nghiêm túc và nâng cao trách nhiệm hơn”. Đồng chí Chì Hữu Lợi cho biết thêm, trước đây, một số CB, CC thường đi làm trễ, về sớm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đây là một trong những khuyết điểm được Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Vì thế, sau đợt kiểm điểm, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên động viên, nhắc nhở uốn nắn những CB, CC có hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, tất cả CB, CC đều khắc phục khó khăn, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, nêu cao ý thức trách nhiệm, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh N.T.H, cán bộ Đội nghiệp vụ dự toán tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, bộc bạch: “Nhà tôi ở Thốt Nốt, vợ tôi làm giáo viên, hai con còn nhỏ. Trước đây, do điều kiện nhà xa, phải lo cho con cái đi học nên thỉnh thoảng tôi đi làm trễ, về sớm. Hai năm nay, được Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục nhắc nhở, động viên, hàng ngày tôi thức dậy sớm hơn để lo cho con cái và đến cơ quan làm việc đúng giờ”. Không chỉ chấp hành tốt giờ giấc làm việc, từ khi được Chi ủy và lãnh đạo Chi cục nhắc nhở, động viên, hầu hết CB, CC của Chi cục đều nâng cao ý thức tự giác học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thuế. Qua đó, trong 2 năm 2013 và 2014, CB, CC Chi cục đã nghiên cứu đề xuất được 7 sáng kiến cải tiến công tác thu thuế mang lại hiệu quả thiết thực như: Sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; sáng kiến nâng cao công tác giải đáp vướng mắc về thuế cho người nộp thuế trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; sáng kiến nâng cao hiệu quả thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; sáng kiến hoàn thiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ thuế trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; sáng kiến về phối hợp giữa các ban, ngành cấp xã, thị trấn trong công tác xử lý nợ thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh…

Hai năm qua, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục cũng chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ. Theo đồng chí Chì Hữu Lợi, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục Trưởng, trước đây công tác đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chưa được quan tâm; việc đề bạt bổ nhiệm cán bộ chậm; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thực hiện chưa đúng quy trình, dẫn đến có trường hợp thắc mắc… Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã tiến hành quy hoạch cán bộ quản lý các đội của Chi cục, trên cơ sở đó đã cử 7 CB, CC đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính và tạo điều kiện cho 3 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên ngành luật, kế toán tài chính. Nhờ vậy, đến nay, 100% CB, CC của Chi cục đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Anh Lê Ngọc Huy, Đội phó Đội Hành chính, nói: “Trước đây trình độ chuyên môn của tôi chỉ trung cấp tài chính kế toán. Năm 2013, được Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục tạo điều kiện thuận lợi tôi đã đi học đại học tài chính kế toán tại Trường Đại học An Giang, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục cũng đề bạt bổ nhiệm 3 CB cho các đội nghiệp vụ và điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 3 CB nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tất cả các trường hợp điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đều thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ và làm tốt công tác tư tưởng của người đi nhận nhiệm vụ mới, đơn vị tiếp nhận. Ông Đỗ Thanh Sơn, Đội phó Đội Trước bạ, kể: “Trước đây tôi làm Đội Trưởng Đội Quản lý nợ. Tháng 6-2014, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục điều động tôi làm Đội Phó đội Trước Bạ. Ban đầu tôi có băn khoăn vì mình đang làm Đội Trưởng lại Điều động xuống làm Đội Phó. Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã gặp gỡ, động viên phân tích do tôi lớn tuổi, trình độ chuyên môn hạn chế, không đủ chuẩn cơ cấu làm Đội Trưởng được nữa, nên tôi đã hiểu và vui vẻ chấp hành sự điều động”.

Theo các đồng chí trong Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã phân tích, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm dẫn đến việc quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn chưa hiệu quả. Nguyên nhân là Chi cục chưa thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, chức năng và tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật trên lĩnh vực thuế; chưa phối hợp xử lý kiên quyết đối với các tổ chức và cá nhân nợ đọng thuế; cung cấp ấn chỉ, chứng từ thu thuế, lệ phí phục vụ cho công tác thu thuế trong các đợt cao điểm còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thu; CB, CC Chi cục chưa thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ vướng mắc cho công tác thu thuế ở cơ sở; việc hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ thu thuế của các đội thuế xã, thị trấn chưa được quan tâm… Đồng chí Chì Hữu Lợi, Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục Trưởng, cho biết: Nhằm khắc phục những khuyết điểm này, hai năm qua, Ban Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã ký kết chương trình phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, những quy định mới về thuế; phối hợp với Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất của huyện để thu các loại thuế trên lĩnh vực đất đai; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính Kế hoạch và Ban Quản lý Dự án huyện trong công tác quản ý thu thuế xây dựng vãng lai của những chủ xây dựng trên địa bàn; phối hợp với đội Quản lý thị trường và Công an huyện kiểm tra và xử lý những trường hợp trốn thuế… Hàng năm, Chi cục chủ động lập kế hoạch đề nghị Cục Thuế cấp ấn chỉ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong huyện. Lãnh đạo Chi cục cũng phân công từng thành viên trong lãnh đạo Chi cục phụ trách chỉ đạo công tác thu Thuế từng xã, thị trấn, giao các bộ phận chuyên môn phải thường xuyên bám sát cơ sở để giải quyết những vướng mắc, đôn đốc công tác thu thuế.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ khắc phục khuyết điểm nên 2 năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh có nhiều tiến bộ. Năm 2013 thu thuế đạt 119,34%, năm 2014 thu thuế đạt 129%. Việc xử lý nợ đọng giảm 50%. Chi cục đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết