31/05/2015 - 16:28

Cái Răng

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Thời gian qua, các cấp ủy đảng quận Cái Răng đã tập trung thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đến nay, quận đã hoàn thành ĐH đảng cấp cơ sở và chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ĐH đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

* HOÀN THÀNH ĐH ĐẢNG CẤP CƠ SỞ

Theo đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cái Răng, sau gần 2 tháng tập trung lãnh đạo và tổ chức ĐH đảng cấp cơ sở, đến ngày 22-5-2015, tất cả 48 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Quận ủy đã tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. Các cấp ủy cơ sở đều chuẩn bị chu đáo mọi mặt theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên nên ĐH tại các chi, đảng bộ đã thành công tốt đẹp.

Nói về công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ phường Ba Láng, đồng chí Vương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Quán triệt các chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy phường đã xây dựng văn kiện và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chặt chẽ, đúng quy trình. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của phường được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy phê duyệt, Đảng ủy đã lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu giới thiệu để bầu vào cấp ủy khóa mới. Nhờ chuẩn bị chu đáo mọi mặt, ĐH Đảng bộ phường đã thành công tốt đẹp. ĐH đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ 5 năm tới sát với thực tế của phường. ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Trong đó nữ chiếm tỷ lệ 26,66%, trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) chiếm 40%; trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỷ lệ 80%, còn lại trung cấp; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ 6,66%, còn lại trung cấp. Sau ĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành quy chế làm việc; chỉ đạo các chi bộ triển khai Nghị quyết ĐH ra cán bộ, đảng viên và chỉ đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH…

Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng thông qua dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Thường trực Thành ủy và các sở, ban, ngành thành phố góp ý.

Đảng bộ phường Lê Bình cũng là TCCSĐ tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Theo đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh, Bí thư Đảng ủy phường, Đảng ủy đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự. Nhờ vậy, ĐH đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. ĐH đã xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới là lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng "Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp", tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, phát triển toàn diện bền vững; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. ĐH đã xác định 13 chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị thực hiện trong nhiệm kỳ. ĐH đã bầu BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 33,33%, trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) 13,33%; trình độ chuyên môn đại học chiếm tỷ lệ 86,66%, còn lại là trung cấp; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 13,33%, còn lại là trung cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh nói: "Sau ĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ của các đồng chí cấp ủy viên; chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai Nghị quyết ĐH ra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…".

Không chỉ Đảng bộ phường Ba Láng và Đảng bộ phường Lê Bình, theo đồng chí Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy Cái Răng, thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, BTV Quận ủy Cái Răng đã quán triệt sâu rộng nội dung các chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn cho các cấp ủy đảng; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự. Nhờ vậy, tất cả 48 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Các chi, đảng bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, qua đó nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá đúng kết quả trong nhiệm kỳ. Nghị quyết nhiệm kỳ tới xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và sát thực tế địa phương, đơn vị, phù hợp với định hướng chung của quận; việc thảo luận trong ĐH khá sôi nổi. Các ĐH đã bầu 238 cấp ủy viên khóa mới. Trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 31,25%, trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) chiếm tỷ lệ 25,83%; trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỷ lệ 85,42%, cao đẳng chiếm tỷ lệ 2,08%, trung cấp chiếm tỷ lệ 10,42%; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ 29,59%, trung cấp chiếm tỷ lệ 59,58%. Đến nay, BTV Quận ủy đã chuẩn y cấp ủy các TCCSĐ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ của các đồng chí cấp ủy viên; chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐH ra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

* CHUẨN BỊ CHU ĐÁO ĐỂ TỔ CHỨC ĐH ĐẢNG BỘ QUẬN

Sáng ngày 27-5-2015, Quận ủy Cái Răng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X trình ĐH đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 (gọi tắt là báo cáo chính trị). Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và sát thực, trên cơ sở đó Thường trực Quận ủy đã tiếp thu và bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo. Đồng chí Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy, nói: "Thời gian qua, song song với chỉ đạo ĐH đảng cấp cơ sở, Quận ủy đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt theo quy định và hướng dẫn của cấp trên để tiến hành ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020". Theo đồng chí Vũ Thị Cánh, đến nay, báo cáo chính trị đã tổ chức lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các Ban Xây dựng đảng của Thành ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, cán bộ, đảng viên trong quận và các đồng chí nguyên lãnh đạo quận để bổ sung, chỉnh sửa lần thứ 6. Cuối tháng 5 này BTV Thành ủy và các sở, ngành thành phố sẽ đóng góp ý kiến để BTV Quận ủy hoàn chỉnh trước khi trình ĐH. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, qua đó BTV Quận ủy đã tiếp thu bổ sung nhiều vấn đề sát thực, phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương. Quận ủy cũng đã thực hiện công tác nhân sự cấp ủy khóa mới của Đảng bộ quận bảo đảm dân chủ và đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Qua rà soát quy hoạch cán bộ, Quận ủy đã đề nghị giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa mới 44 đồng chí (trong đó nữ 27,27%; dưới 35 tuổi 11,38%; trình độ chuyên môn thạc sĩ và tương đương 9,09%, đại học và cao đẳng 90,9%; trình độ lý luận chính trị cử nhân và cao cấp chiếm 93,18%; tái cử 61,36%). Quận ủy cũng đề nghị giới thiệu 13 đồng chí tham gia BTV Quận ủy khóa mới (trong đó 30,7% nữ, dưới 35 tuổi 7,7%; tái cử 53,8%) và giới thiệu 7 đồng chí vào UBKT khóa mới. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp.

Đồng chí Vũ Thị Cánh cho biết thêm, cùng với việc chuẩn bị chu đáo về văn kiện và nhân sự, Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền ĐH, phát động thực hiện nhiều công trình và phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015. Theo kế hoạch, giữa tháng 7-2015 Đảng bộ quận Cái Răng sẽ tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết