13/09/2013 - 22:00

PHIÊN HỌP THỨ 21, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII:

Cho ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

Tiếp tục Phiên họp thứ 21, sáng 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

Sau gần 9 năm thực hiện, Luật phá sản đã tạo cơ sở pháp lý cho Tòa án, các cơ quan hữu quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiến hành các thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã làm ăn kém hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, do nhiều quy định của Luật hiện hành chưa rõ ràng, khó thực hiện, nên số lượng các vụ phá sản do Tòa án thụ lý chưa nhiều. Một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả nhưng không tiến hành phá sản được, hoặc chưa khuyến khích doanh nghiệp có phương án tái cơ cấu, phục hồi sản xuất kinh doanh. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật phá sản như Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai cũng như điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần làm lành mạnh nền kinh tế. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước cho rằng, dự án Luật chưa giải quyết hài hòa, thỏa đáng lợi ích của người lao động và các chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm quy định đảm bảo khi tình huống phá sản xảy ra người lao động và chủ nợ ít bị thiệt hại nhất.

Về đối tượng áp dụng, có ý kiến cho rằng, Luật phá sản (sửa đổi) nên áp dụng cho cả các đối tượng là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện nhận thấy nếu mở rộng các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Luật này thì khó khả thi, do hiện nay lực lượng cán bộ thuộc lĩnh vực này còn mỏng, dẫn đến việc quá tải cho ngành Tòa án. Đại biểu Nguyễn Văn Hiện và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự thảo Luật quy định về đối tượng áp dụng chỉ là các doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh nếu mất khả năng thanh toán thì áp dụng thủ tục giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế đã được quy định tại pháp luật về dân sự, kinh tế và các quy định pháp luật khác.

Liên quan đến quy định về phá sản doanh nghiệp nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhất trí với dự thảo Luật và cho rằng không nên có sự phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Điều này, góp phần hạn chế tình trạng đảo nợ, giấu nợ, bơm thêm vốn duy trì doanh nghiệp kém hiệu quả, phản ánh không trung thực thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Về thẩm quyền của Tòa án giải quyết các thủ tục phá sản, đa số ý kiến tán thành quy định như Điều 10 của dự án Luật, giao cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, nếu giao hết cho Tòa án cấp tỉnh giải quyết thủ tục phá sản là không đúng hướng với cải cách tư pháp. Hiện nay, cấp huyện đã có thẩm phán trung cấp, thậm chí có cả thẩm phán cao cấp, hoàn toàn có khả năng giải quyết các thủ tục phá sản. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung theo hướng quy định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại huyện. Cùng ý kiến trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thiết kế cụ thể những đối tượng thuộc Tòa án cấp tỉnh giải quyết và những đối tượng thuộc Tòa án cấp huyện giải quyết.

Buổi chiều, tiếp tục phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

KHIẾU TƯ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết