06/10/2016 - 10:36

Cải cách hành chính:

Cần hiện đại hóa công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân

"Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong hoạt động cải cách hành chính (CCHC) là mục tiêu mà các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương hướng tới và tập trung thực hiện những năm tiếp theo. Sự hài lòng của người dân, tổ chức là tiêu chí đánh giá sự thành công trong công tác CCHC của từng đơn vị và địa phương…" - Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố.

*NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC

Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp, từ năm 2011, thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) theo mô hình một cửa hiện đại cấp huyện đầu tiên tại UBND quận Ô Môn. Đến năm 2013, thành phố đã nhân rộng mô hình này đến 19/19 sở, ngành trực thuộc; 9/9 quận, huyện; 85/85 xã, phường, thị trấn (đạt 100% cơ quan chuyên môn cấp thành phố và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện một cửa hiện đại).

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: "Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong công tác CCHC, quận Ô Môn đã lắp đặt hệ thống camera theo dõi tại các phòng, ban và Bộ phận TN&TKQ từ cấp quận đến cấp phường. Qua đó, lãnh đạo các cấp, các ngành theo dõi việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức của từng bộ phận, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai trái, hành vi hách dịch với người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, những ngày cuối tuần, lãnh đạo quận, phòng ban, phường và khu vực tiếp xúc người dân tại các khu dân cư để lắng nghe ý kiến đóng góp đối với công tác CCHC và các hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn. Nhờ đó, trong 2 năm qua (2014, 2015), quận Ô Môn đạt được kết quả hài lòng của người dân, tổ chức trên 98%. Chúng tôi phấn đấu nâng cao kết quả này trong thời gian tới".

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC mang lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân, hàng năm các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất được các ngành, các cấp thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, hằng năm, TP Cần Thơ còn tổ chức khảo sát, phỏng vấn mức độ hài lòng của người dân qua hoạt động CCHC ở 3 cấp (thành phố, quận huyện và phường). Qua đó, giai đoạn 2007-2011, mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân đạt trên 90%; giai đoạn 2014-2015, mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân được khảo sát đối với cấp sở, cấp huyện đều tăng, tuy nhiên cấp xã lại giảm đáng kể. Nguyên nhân do sự thay đổi liên tục của bộ TTHC gây khó khăn cho người dân và cán bộ trong việc tìm hiểu, và hướng dẫn. Bên cạnh đó, cũng có một phần do tinh thần, thái độ phục vụ của một số công chức làm nhiệm vụ chưa tốt. Riêng, 9 tháng năm 2016, TP Cần Thơ đã tiếp nhận gần 596.000 hồ sơ, đã giải quyết hơn 589.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,89%, còn lại 6.592 hồ sơ đang giải quyết… Thành phố đã lấy 9.280 phiếu khảo sát bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp người dân, tổ chức về giải quyết thủ tục CCHC tại mô hình một cửa hiện đại. Kết quả các phiếu sẽ được thống kê trong những tháng cuối năm 2016.

* CẦN HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG TIỆN KHẢO SÁT

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hằng năm là thước đo, đồng thời cũng là công cụ thiết thực giúp cho lãnh đạo thành phố đánh giá được thực trạng công tác CCHC, để từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch, chương trình hằng năm và từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại bộ phận một cửa hiện đại phường Tân An và quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Đoàn khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ (vào cuối tháng 9-2016), cho rằng TP Cần Thơ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức chủ yếu bằng phiếu, qua phỏng vấn trực tiếp. Việc khảo sát này rất khó làm, mất thời gian và người dân còn ngại trong việc nói thẳng, nói thật.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, cho biết: "Việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại TP Cần Thơ qua phiếu và qua từng câu hỏi trên phiếu còn mang tính thủ công, mất nhiều thời gian. TP Cần Thơ cần phải đa dạng phương pháp thực hiện chứ không nên ấn định một phương pháp. Trong đó cần quan tâm đầu tư hệ thống nút bấm điện tử trong việc khảo sát để xác định việc hài lòng hay không hài lòng của công dân, tổ chức. Từ đó có phương pháp thực hiện CCHC phù hợp thực tiễn". Tại buổi làm việc với Cần Thơ, nhiều đại biểu thuộc bộ, ngành Trung ương cho rằng nhìn từ kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh cho thấy, hệ thống bấm nút điện tử xác định chỉ có hai mức là hài lòng và không hài lòng của người dân, tổ chức đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa hiện đại. Sau khi xác định được kết quả, cán bộ phụ trách lấy ý kiến sâu với những người không hài lòng để nắm được vì sao họ không hài lòng, từ đó đưa ra cách làm phù hợp hơn…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: "Sự hài lòng của người dân, tổ chức được xem là một tiêu chí của CCHC. Đây chính là cơ sở xác định chính quyền gần dân, được vững mạnh và minh bạch trong công tác. TP Cần Thơ đã tạo được sự hài lòng của người dân trong hoạt động CCHC, cần phát huy trong thời gian tới. Tuy nhiên, các sở, ngành, đơn vị tham gia khảo sát cần phải đánh giá, nhận xét mức độ hài lòng của dân, đồng thời thông báo kết quả khảo sát với nhân dân. Trong công cuộc CCHC, Chính phủ đưa ra yêu cầu đến năm 2020 phải có trên 80% người dân hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Sự hài lòng của người dân sẽ là một trong những tiêu chí đối với sự phát triển, ổn định tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước. TP Cần Thơ cũng cần học tập kinh nghiệm của các đơn vị tiến bộ trong việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, nhất là trang bị phương tiện hiện đại, dễ làm và dễ thực hiện trong công tác này…".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết