04/06/2020 - 06:15

Cải cách hành chính hiệu quả 

Trong 3 năm liền 2017-2019, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ đều đứng đầu khối sở, ngành. Ban Giám đốc Sở xem công tác CCHC là ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua - khen thưởng...

Nhiều cách làm sáng tạo

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC, giai đoạn 2011-2020, Sở VH-TT&DL thành phố đã ban hành và triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức hơn 30 kế hoạch về công tác CCHC và các kế hoạch chuyên đề khác. Ngành đã phát động phong trào thi đua nhằm thúc đẩy CCHC. Qua đó, nhiều sáng kiến được áp dụng và nhân rộng. Điển hình như sáng kiến tăng cường tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, công chức hướng dẫn trực tiếp, phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa; hoặc nhắn tin (qua điện thoại) hoặc gửi thư điện tử đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC…

Sáng kiến “Phần mềm quản lý tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời” là phần mềm được ứng dụng trong công tác quản lý quảng cáo, bao gồm: biển quảng cáo, nội dung quảng cáo, vị trí quảng cáo, đơn vị quảng cáo… Kèm theo đó, phần mềm hỗ trợ xem tất cả các quảng cáo đang có trên các biển quảng cáo trên sơ đồ, xuất thông báo chấp thuận theo mẫu, xuất các biểu mẫu thống kê - báo cáo theo nhu cầu. Các biển quảng cáo được cập nhật lên phần mềm và lưu lại theo dạng bản đồ, chuyên viên có thể cập nhật theo hiện trạng thực tế. Còn sáng kiến “Liên thông nội bộ trong giải quyết TTHC giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở” giúp đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Nếu như trước năm 2018, khi thực hiện thủ tục thông báo tổ chức về thể thao, quảng cáo và biểu diễn nghệ thuật, các đơn vị phải có 3 bộ hồ sơ nộp cùng 1 chỗ, thì khi liên thông nội bộ giữa các phòng, đơn vị chỉ nộp 1 bộ hồ sơ là đủ.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố, định kỳ thứ sáu hằng tuần, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phối hợp các phòng chuyên môn có liên quan họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết TTHC và các vấn đề có liên quan CCHC. Qua đó, bộ phận tham mưu thống nhất hướng giải quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Sở còn thường xuyên tổ chức hoặc tham gia các hội thi về CCHC. Qua đó, giúp công chức, viên chức nắm vững kiến thức chuyên môn nói chung và công tác CCHC nói riêng để áp dụng vào cơ quan, đơn vị.

Rà soát đơn giản hóa TTHC

Theo anh Trần Hoàng Hảo, chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa, đây là Phòng có số lượng TTHC nhiều nhất của Sở. Năm 2019, Phòng đã tiếp nhận và giải quyết 1.107 hồ sơ và tất cả đều được trả đúng hoặc trước hạn. Đến nay, Phòng có 28/51 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 17/51 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Để công tác CCHC đạt hiệu quả, Phòng tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm quản lý tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Từ đó, việc giải quyết các TTHC về quảng cáo nhanh chóng, kịp thời.

Từ năm 2017 đến nay, Phòng Tổ chức - Pháp chế đã tham mưu UBND thành phố ban hành 5 quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC cho 49 thủ tục thuộc lĩnh vực VH-TT&DL. Cụ thể là cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, tham mưu trình UBND thành phố ban hành 19 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH-TT&DL, UBND quận, huyện và UBND xã, phường, thị trấn.

Phòng Quản lý thể dục thể thao có 32 TTHC, trong đó có 13 TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Từ 2011 đến nay, Phòng đã tiếp nhận và tham mưu hơn 800 hồ sơ ISO nội bộ (cử đoàn tham dự giải trong nước và quốc tế), góp phần đơn giản hóa thủ tục cho cơ quan, giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Phòng cũng đã thực hiện rà soát 28/32 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 7 ngày xuống còn 6 ngày làm việc. Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, hiện tất cả TTHC của Sở thực hiện theo cơ chế một cửa (132 TTHC); đăng ký 27 TTHC thực hiện 4 tại chỗ theo quy định.

Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố, cho biết ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC; tiếp tục duy trì các sáng kiến CCHC hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nhằm triển khai có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ CCHC thời gian tới.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết