23/02/2008 - 09:54

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Các doanh nghiệp nhà nước phải quyết liệt tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm cả nước đạt tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2008

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt đại diện các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt đầu Xuân Mậu Tý với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước chiều 22-2 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong những năm qua doanh nghiệp nhà nước đóng góp rất lớn vào tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; do vậy các doanh nghiệp phải tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, góp phần quan trọng bảo đảm cả nước đạt tăng trưởng trên 8,5% trong năm 2008.

Thủ tướng cho rằng, năm 2007 mặc dù gặp không ít khó khăn do năm đầu tiên nước ta gia nhập WTO nhưng 109 tổng công ty chiếm 39% GDP và chiếm 80% vốn nhà nước, đã đạt mức tăng trưởng cao. Doanh thu tăng trên 20%, lợi nhuận trước thuế tăng 78%, nộp ngân sách nhà nước tăng 10%... Hầu hết các doanh nghiệp được cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con, kinh doanh đa ngành đều làm ăn kinh doanh có hiệu quả và cải thiện đời sống cho người lao động. Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phát huy là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước để đổi mới hoạt động theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế về qui mô doanh nghiệp nhà nước còn nhỏ, hiệu quả sức cạnh tranh thấp, khả năng quản trị trong điều kiện hội nhập yếu, đổi mơi còn chậm...

Về nhiệm vụ năm 2008, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải ngân nhanh các dự án, phấn đấu doanh thu tăng 25-30% và tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, hoàn chỉnh mô hình công ty mẹ - công ty con và hình thành các tập đoàn theo hướng liên kết cùng hợp tác phát triển. Thủ tướng gợi ý, các tập đoàn cùng phối hợp để đầu tư các dự án lớn, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như: điện, đường cao tốc, sân bay, cảng biển... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các công trình triển khai nhanh và có hiệu quả. Trước mắt, Chính phủ đang yêu cầu các bộ cụ thể hóa Nghị quyết 59-CP nhằm giảm nhanh thủ tục đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các dự án, triển khai nhanh qui hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và cho vay ưu đãi học nghề. Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải xây dựng qui chế làm việc cụ thể của hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật... đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết