13/12/2020 - 05:36

Cả nước có 170 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT) - Theo chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, mục tiêu phấn đấu cả nước có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu có thêm ít nhất 15 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM so với năm 2019. Tính đến cuối tháng 11-2020, cả nước có 5.415 xã (đạt 60,97%) đạt chuẩn NTM, tăng 13 xã  so với tháng 10-2020 và tăng 519 xã so với cuối năm 2019; có 198 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 170/664 đơn vị cấp huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 58 huyện so với cuối năm 2019. Bên cạnh đó, 12 tỉnh, thành đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, so với mục tiêu đề ra, số lượng xã, huyện đạt chuẩn NTM đã vượt kế hoạch.

Tất cả các xã của TP Cần Thơ đã hoàn thành xây dựng NTM và dự kiến đến cuối năm 2020 có 8 xã NTM nâng cao.

Tất cả các xã của TP Cần Thơ đã hoàn thành xây dựng NTM và dự kiến đến cuối năm 2020 có 8 xã NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, 48 tỉnh/thành phố thực hiện đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 2.169 sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của 1.271 chủ thể tham gia, đạt 90,4% với kế hoạch. Cả nước có 68 liên hiệp hợp tác xã và 16.479 hợp tác xã nông nghiệp; 34.348 trang trại và 33.418 tổ hợp tác; có 165 nghề truyền thống, 1.951 làng nghề, làng truyền thống được công nhận; đã đào tạo được 2,84 triệu lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, đạt 94,67% kế hoạch…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; đề án hỗ trợ thôn, bản xây dựng NTM…

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết