27/03/2018 - 21:23

Bố trí vốn hợp lý, giám sát đầu tư công chặt chẽ trong xây dựng cơ bản 

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, TP Cần Thơ phấn đấu giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt từ 96% trở lên và tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp, phân công, phân nhiệm giữa các sở, ngành, UBND quận, huyện, các chủ đầu tư. Thành phố cũng xác định chỉ bố trí vốn cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, năm 2018, thành phố đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 61.000 tỉ đồng, tăng 9,8% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng nguồn vốn bố trí đầu tư công trên 5.918 tỉ đồng; trong đó, kế hoạch vốn thực hiện trên 5.273 tỉ đồng. Tính đến ngày 22-3, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố giải ngân được 662,9 tỉ đồng/4.512 tỉ đồng vốn đã được bố trí theo các quyết định của thành phố. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 20,2%; tiền sử dụng đất 39,8%; vốn ODA 0,1%; nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu đầu năm giải ngân 25,5%; nguồn trái phiếu chính phủ 6,8%; xổ số kiến thiết 16,9%. Cấp thành phố giải ngân đạt tiến độ 11,4% và cấp quận huyện giải ngân đạt 25%.

Cầu Quang Trung đơn nguyên 2 đang trong giai đoạn thi công nhằm góp phần kết nối trung tâm thành phố với khu vực Nam Cần Thơ.

Năm 2018, thành phố xác định ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, các dự án giao thông trọng điểm, đầu tư trường học đạt chuẩn quốc gia, các bệnh viện và trang thiết bị chuyên khoa tuyến tỉnh, huyện, công trình thủy lợi chống sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu, cung cấp nước sạch nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới, công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, công trình văn hóa, phúc lợi xã hội, quốc phòng an ninh, cứu hộ, cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Kế hoạch năm 2018, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là phát triển về kết cấu hạ tầng, tập trung vào các dự án lớn, các dự án trọng điểm và giải ngân phải đạt theo yêu cầu. Trong bố trí vốn phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công, phù hợp với khả năng thực hiện, mức độ hoàn thành, tiến độ giải ngân. Chỉ bố trí vốn cho những dự án có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thuộc kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, ưu tiên thu hồi các khoản vốn ứng trước, thanh toán khối lượng đã hoàn thành hoặc đang chuyển tiếp và dự kiến hoàn thành trong năm; phần còn lại mới dành bố trí vốn mới.

Hạn chế rủi ro

Thực hiện theo chỉ đạo của thành phố về công tác xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư và các đơn vị tham gia vào các công trình xây dựng cơ bản từng bước thực hiện tốt hồ sơ chuẩn bị đầu tư, thực hiện các hợp đồng trong hoạt động xây dựng đúng quy định. Số dự án vi phạm về thời gian chậm nộp hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành đã giảm dần. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ, từ 1-2-2018, KBNN Cần Thơ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc giao nhận hồ sơ chứng từ thanh toán, mở số tài khoản đối chiếu số liệu định kỳ. Đây là bước cải cách hành chính trong lĩnh vực thanh toán từ ngân sách nhà nước, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, KBNN Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư và kể cả thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chi thường xuyên làm thủ tục cần thiết như đề nghị cấp chứng thư số để tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động đề nghị thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, KBNN sẽ thường xuyên liên hệ với các chủ đầu tư để tìm hiểu nguyên nhân, bàn giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống khẳng định: UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư đảm bảo các dự án công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch phải hoàn thành đúng hạn; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn năm 2018 đạt từ 96% trở lên. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư, xử lý các chủ đầu tư không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Sở Xây dựng phải sớm tiến hành công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn thành phố trên trang thông tin điện tử của Sở nhằm giúp các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu làm tốt có uy tín, trách nhiệm, hạn chế rủi ro từ các nhà thầu không đảm bảo về năng lực. Thành phố cũng chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán công trình hoàn thành, xử lý nghiêm trách nhiệm của các chủ đầu tư đối với các trường hợp vi phạm chậm thời gian quyết toán công trình hoàn thành theo quy định. Đối với các chủ đầu tư còn nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi được phải tự rà soát xử lý, các trường hợp không thu hồi được phải báo cáo cụ thể để UBND thành phố họp bàn với các sở, ngành làm việc, xử lý tận gốc từng trường hợp nhằm thu hồi tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết