08/12/2014 - 20:15

Bổ sung một số thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

Kể từ ngày 1-1-2015, mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng có bổ sung thông tin về: mã nơi đối tượng sinh sống ghi ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Đối với trẻ em bị bỏ rơi ghi địa chỉ của người nuôi dưỡng hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Quyết định còn bổ sung thông tin trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng về thời điểm đủ 5 năm liên tục, cụ thể: trường hợp người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 5 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này); trường hợp đã tham gia liên tục từ đủ 5 năm trở lên thì ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục như sau: những người đã có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 1-1-2015 thì ghi từ ngày 1-1-2015; từ ngày 1-1-2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Mặt sau trên cùng in dòng chữ "NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý" màu đen, font Times New Roman, cỡ chữ 12. Còn theo quy định trước đây, thì dòng chữ "NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý" màu đen, font .VntimeH.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết