15/04/2021 - 10:21

Bình Thủy chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử 

Ðến thời điểm này, công tác triển khai, chuẩn bị các mặt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Bình Thủy được thực hiện chu đáo, đảm bảo thời gian, đúng trình tự pháp luật quy định.

Phường Trà An, quận Bình Thủy triển khai treo pa-nô và băng-rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dọc theo tuyến đường Huỳnh Phan Hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử quận Bình Thủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo bầu cử cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của TP Cần Thơ đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Ðồng thời, chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC), các tiểu ban bầu cử, tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử. UBBC quận đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND quận, phường được bầu ở nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận đã tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận, phường đúng quy trình, quy định.

Qua hiệp thương lần thứ nhất, số người ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 66 người (có 2 người tự ứng cử). Về thành phần, có 11 người thuộc tổ chức chính trị, 11 người thuộc tổ chức chính trị - xã hội, 17 người thuộc tổ chức nhà nước, 2 người thuộc đơn vị sự nghiệp, 18 người thuộc đơn vị hành chính cấp dưới, 3 người thuộc tổ chức xã hội nghề nghiệp - kinh tế, 1 người là người thuộc tôn giáo, 1 người là đồng bào dân tộc thiểu số, 2 người tự ứng cử... Ðến hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức thành viên đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 người. UBBC 8 phường đã ban hành Quyết định về việc ấn định, công bố 44 đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và 178 đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử HÐND cấp phường. UBND quận Bình Thủy đã phê chuẩn 86 khu vực bỏ phiếu; trong đó, có 11 khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Ðể người dân hiểu và tích cực tham gia cuộc bầu cử, Tiểu ban Tuyên truyền chủ động biên soạn bộ tài liệu hỏi - đáp về bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, chú trọng tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về tiêu chuẩn của ÐBQH, đại biểu HÐND; quy trình giới thiệu người ứng cử, về quyền bầu cử của công dân và các bước tiến hành cuộc bầu cử... Ðồng thời, phối hợp Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận triển khai các trường học treo băng-rôn tuyên truyền tại các điểm trường; Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các phường tập trung triển khai thực hiện các băng-rôn, pa-nô tuyên truyền theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo bà Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo quận Bình Thủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử quận, quận đã đăng tải các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền các khẩu hiệu về cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử của quận, trên bảng đèn led tại cổng chào cầu Bình Thủy, màn hình led trước cổng trụ sở Quận ủy, UBND quận... Các phường đã thực hiện 10 pa-nô, 60 băng-rôn ngang, 303 băng-rôn dọc. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh quận thực hiện chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử ÐBQH và bầu cử đại biểu HÐND các cấp”, phát vào chiều thứ năm và thứ sáu hằng tuần, với thời lượng 5 phút...

Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận Bình Thủy, Chủ tịch UBBC quận, cho biết: “Ðến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Quận ủy Bình Thủy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Sắp tới, UBBC quận tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người ứng cử đại biểu HÐND đúng thời gian quy định. Ðồng thời, lập danh sách cử tri, rà soát lại danh sách cử tri trước khi niêm yết, viết thẻ cử tri, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách bầu cử ở cơ sở. Quận ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh,... để cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận diễn ra thành công tốt đẹp”.

Bài, ảnh: X.ÐÀO

Chia sẻ bài viết