04/02/2015 - 09:28

Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND thành phố

Giám sát kiến nghị của cử tri về việc chấp hành pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng Dự án Khu Thương mại Trường Xuân

(CT) - Theo kế hoạch, trong quý 1 năm 2015, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND thành phố tổ chức giám sát kiến nghị của cử tri về việc chấp hành pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng dự án Khu Thương mại Trường Xuân, huyện Thới Lai. Nội dung giám sát về tiến độ và thời gian thực hiện dự án; tổng diện tích đất được nhà nước giao; diện tích đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, số hộ đã nhận bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư; nguyên nhân thực hiện chậm tiến độ... Mục đích của đợt giám sát nhằm làm rõ kiến nghị của cử tri về chấp hành pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng Dự án Khu Thương mại Trường Xuân. Đồng thời, xác định nguyên nhân, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án dẫn đến khiếu nại của người dân trong vùng dự án và có những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

T.THƯ

Chia sẻ bài viết