25/12/2021 - 09:49

Áp dụng quy trình nhân giống dừa sáp của Trường ĐH Trà Vinh vào sản xuất 

(CTO) - Ngày 25-12, tin từ Trường ĐH Trà Vinh cho biết Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vừa ra quyết định công nhận  tiến bộ  kỹ  thuật “Quy trình nhân giống cây dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính” của nhóm tác giả Trường Đại học Trà Vinh gồm TS Phạm Thị Phương Thúy, ThS Nguyễn  Ngọc  Trai,  ThS  Nguyễn  Hoàng  Xuân  Thảo,  ThS  Sơn  Thị  Thanh  Nga,  ThS Thái Thị Thanh Trọn và ThS Trần Thị Thảo Đang. Cục Trồng trọt cũng giao Trường ĐH Trà Vinh, nhóm tác giả và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến tiến bộ kỹ thuật này để áp dụng vào sản xuất.

Nhân giống cây dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính tại Trường ĐH Trà Vinh.

Nhân giống cây dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính tại Trường ĐH Trà Vinh.

Đây là quy trình được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu nhân giống dừa bằng Công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô”.

Quy trình nuôi cấy phôi dừa sáp được chia thành 4 giai đoạn gồm: chọn quả đủ tuổi lấy phôi, tách, khử trùng phôi và cấy vào môi trường tạo chồi; tách màng bao chồi mầm, cấy chuyền tạo rễ; ra ngôi cây ngoài vườn ươm; thay chậu, bổ sung cơ chất, chăm sóc cây đạt tiêu chuẩn cây giống.

Kỹ thuật nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính nhằm phục vụ sản xuất cây giống dừa sáp với quy mô công nghiệp. Kỹ thuật này yêu cầu cần lựa chọn trái dừa đủ tuổi để lấy phôi, tách, khử trùng phôi và cấy vào môi trường tạo chồi; sau đó tách màng bao chồi mầm và cấy phôi vào môi trường tạo rễ. Cây con được chăm sóc ngoài vườn ươm theo tiêu chuân cây giống.

Tỷ lệ nhân giống thành công khi áp dụng quy trình khoảng 63% (63 cây xuất vườn/100 phôi đưa vào môi trường tạo chồi), thời gian từ đưa phôi dừa vào môi trường tạo chồi đến khi cây đạt tiêu chuân xuất vườn từ 12-14 tháng.

Tin, ảnh: BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết