22/02/2020 - 07:59

“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” 

Truyền hình Nhân Dân đang phát sóng phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” vào lúc 21 giờ thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần. Phim tài liệu này cũng được phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các đài, kênh truyền hình Trung ương và địa phương. Qua đó, những thước phim quý báu về một thời đại lịch sử anh hùng và vẻ vang của Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh được lan tỏa.

Hình ảnh cắt từ phim. Ảnh: DUY KHÔI

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện bộ phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ phim gồm 90 tập, có thời lượng từ 25 đến 30 phút mỗi tập. Với cách thể hiện lịch sử Việt Nam bằng truyền hình theo dạng biên niên ký, phim tài liệu tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng vào ngày 3-2-1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua. Các tập phim khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phim còn khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Phim còn là bức tranh sinh động thể hiện những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước…

Phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” được thực hiện theo định dạng sự kiện trong tiến trình thời gian. 5 tập đầu của phim đã phát sóng mang tên “Khát vọng Độc lập - Tự do” phản ánh những sự kiện lịch sử từ trước năm 1930 đến năm 1944. Từ giai đoạn 1945- 2020, phim được xây dựng nội dung trong mỗi năm thành một tập phim, tên của từng tập phim sẽ ứng với năm đó, ví dụ như “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 1945”. Tuy nhiên, một số năm trong giai đoạn này có nhiều sự kiện lịch sử lớn, điểm nhấn thì được thiết kế sản xuất 2 tập phim.

Theo Ban Biên tập Báo Nhân Dân, dự án phim đã được Ban Bí thư, Bộ Chính trị quan tâm và đánh giá cao, giao cho Báo Nhân Dân tổ chức thực hiện với yêu cầu huy động được các cơ quan, đơn vị, hãng phim, nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm, huy động các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử, những nhà hoạt động thực tiễn, đội ngũ những người làm phim giỏi nghề… nhằm tổ chức thực hiện sản xuất phim công phu, đảm bảo chất lượng cao nhất có thể. Tổng kịch bản do nhà văn Hà Đình Cẩn thực hiện, với 10 ê-kíp sản xuất phim, mỗi ê-kíp gồm 5 người. Đội ngũ thực hiện quy mô như thế cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng và dày công cho bộ phim. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo dự án phim đã phối hợp với một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài, như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm Lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh (Pháp), các Trung tâm lưu trữ tại Nga và một số quốc gia khác… nên đã tiếp cận, khai thác được nhiều tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý. Trong đó, nhiều tư liệu lần đầu được công bố ở Việt Nam thông qua dự án phim quy mô này.

Dự kiến, 90 tập của bộ phim sẽ được phát sóng đến hết tháng 3-2021.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết