21/03/2023 - 19:35

Ðề nghị xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác ở xã Ðông Thắng

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị thành phố có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác ở xã Ðông Thắng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Khu xử lý chôn lấp rác xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, đã tạm ngưng không tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt để chôn lấp kể từ ngày 15-10-2018. Tuy nhiên, để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) thông báo kế hoạch đại tu các thiết bị phát điện và kiểm tra, sửa chữa tuyến đường dây nối lưới điện của Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ, trong thời gian từ ngày 27-5-2022 đến ngày 15-6-2022, lượng chất thải rắn sinh hoạt của các quận Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt được chuyển về bãi rác xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, để đổ và chôn lấp tạm với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 140 tấn/ ngày. Từ ngày 16-6-2022 vẫn còn tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ đơn vị quận Thốt Nốt để xử lý bằng phương pháp đốt tại bãi rác xã Ðông Thắng với khối lượng trung bình khoảng 40 tấn/ngày.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cờ Ðỏ tổ chức họp dân, thông tin đến người dân tại khu vực xung quanh bãi rác xã Ðông Thắng được biết về chủ trương nêu trên. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vận hành, xử lý rác chôn lấp tạm nhằm hạn chế, phòng ngừa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường (về tình trạng phát sinh mùi hôi khó chịu và hạn chế nước rỉ rác chảy tràn xuống kênh).

Về lâu dài, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án hoạt động của khu xử lý chôn lấp rác xã Ðông Thắng, tham mưu UBND thành phố xem xét theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện trong quý I năm 2023.

Chia sẻ bài viết