10/08/2020 - 19:00

Ðề nghị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

(Tiếp theo kỳ trước)

- Phát triển Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng:

Ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1356/QÐ-UBND ngày 5-6-2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt Ðề án phát triển Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2020, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng đã đạt 28 giải, tăng 11 giải so với cùng kỳ năm 2019.

Sở GD&ÐT đã đề xuất danh mục dự án Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, với tổng mức đầu tư 76,29 tỉ đồng theo Quyết định số 1356/QÐ-UBND ngày 5-6-2019 của UBND thành phố.

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học, quản lý:

Ngành GD&ÐT đã ký thỏa thuận hợp tác với Viettel, VNPT Cần Thơ về ứng dụng CNTT trong ngành GD&ÐT giai đoạn 2017-2020. Việc hợp tác này nhằm triển khai thực hiện tốt công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Sở GD&ÐT tổ chức đoàn kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị về việc thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc đổi mới như quản lý, sinh hoạt chuyên môn thông qua việc sử dụng trang mạng “Trường học kết nối”, sử dụng internet để thực hiện các báo cáo số liệu thống kê trực tuyến.

Kết quả thực hiện: 100% đơn vị, giáo viên tham gia quản lý, sinh hoạt chuyên môn thông qua trang mạng “Trường học kết nối”. Sản phẩm của tất cả các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đều được đăng nộp trên trang trường học kết nối theo các chủ đề/bài học của từng môn học. 100% nội dung liên quan đến việc báo cáo số liệu thống kê, việc đăng ký số liệu, nhập liệu danh sách thí sinh dự thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, thi khoa học kỹ thuật,... đều được các đơn vị thực hiện hiệu quả bằng hình thức trực tuyến. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ÐT về việc sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường, nhằm tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng. Năm học 2019-2020, ngành GD&ÐT thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện đại trà việc sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử được kết xuất từ chương trình quản lý học sinh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho tất cả các phòng GD&ÐT, các trường THPT trực thuộc Sở. Ðồng thời, tiếp tục ứng dụng CNTT vào tư vấn tuyển sinh và đăng ký, xem kết quả thi tuyển bằng hình thức trực tuyến. Ðiều này giúp cho người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Chia sẻ bài viết