27/03/2021 - 10:41

Ðề nghị sớm hoàn thành quy hoạch phân khu các quận

Cử tri đề nghị sớm hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của các quận và công bố cho người dân biết. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Vừa qua, UBND thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận Cái Răng và Thốt Nốt. Qua đó, Sở Xây dựng cùng các địa phương đã triển khai, công bố quy hoạch theo quy định. Ðồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận Ninh Kiều và Bình Thủy, UBND thành phố sẽ xem xét và phê duyệt trong thời gian tới. Ðối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn, dự kiến hoàn chỉnh và trình phê duyệt cuối năm 2021, do trong quá trình lập đồ án nhiều định hướng phát triển chung của thành phố trên địa bàn quận Ô Môn đã có sự thay đổi so với quy hoạch chung của thành phố được duyệt năm 2013. Do đó, thành phố phải trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, UBND thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu thực hiện lập và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố theo quy định. Song song đó là hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu quận Ô Môn, sau khi điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố được phê duyệt.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các quận sẽ là cơ sở để các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết không còn phù hợp với quy hoạch phân khu đã được duyệt; tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt… Do đó, đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận khẩn trương thực hiện các công việc như trên.

 

Chia sẻ bài viết