12/08/2020 - 19:46

Ðề nghị sớm hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu các quận

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch (QH) phân khu tỷ lệ 1/5000 của 5 quận. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố như sau:

Hiện nay, Sở Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện nội dung các đồ án QH phân khu để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, đảm bảo nội dung đạt chất lượng, khả thi trong quá trình triển khai. Cụ thể:

- Ðồ án QH phân khu quận Cái Răng: đã thông qua Hội đồng thẩm định QH xây dựng thành phố và đã trình UBND thành phố phê duyệt tại Tờ trình số 1464/TTr-SXD ngày 21-5-2020.

- Ðồ án QH phân khu quận Thốt Nốt: đã thông qua Hội đồng thẩm định QH xây dựng thành phố và đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt.

- Ðồ án QH phân khu quận Ô Môn: đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở ý kiến kết luận, Sở Xây dựng đã lồng ghép phương án QH phân khu quận Ô Môn vào nội dung rà soát điều chỉnh QH chung TP Cần Thơ theo ý kiến chỉ đạo, để xin ý kiến Bộ Xây dựng làm cơ sở trước khi trình phê duyệt. 

- Ðồ án QH phân khu quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy: đã báo cáo UBND thành phố vào ngày 10-6-2020. Hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến đóng góp để thông qua Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong nội dung nhiệm vụ QH đã có đề xuất cụ thể các yêu cầu nguyên tắc về tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kinh tế đô thị; kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược. Ðảm bảo tuân thủ các nguyên tắc tổ chức không gian. Cụ thể: phát huy và làm nổi bật giá trị cảnh quan sông nước, văn hóa, lịch sử - là các vấn đề cốt lõi của bản sắc đô thị; sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; kế thừa và khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liền kề về mặt không gian,...

Trong quá trình hoàn thiện nội dung đồ án QH, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với sở, ngành và địa phương để tính toán đảm bảo theo nội dung nhiệm vụ QH được duyệt, bố trí quỹ đất cho các công trình công cộng hài hòa, phục vụ nhu cầu phát triển chung của thành phố. Sau khi các đồ án QH phân khu của 5 quận được duyệt, Sở Xây dựng sẽ triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo, như tổ chức công bố công khai đồ án, cắm mốc ranh… theo quy định.

Chia sẻ bài viết