22/06/2021 - 18:39

Ðề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80

Cử tri quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðoạn tuyến quốc lộ 80 qua địa bàn thành phố có chiều dài khoảng 28km, quy mô đường cấp IV đồng bằng, rộng 7m, kết cấu mặt đường cán đá láng nhựa. Hiện nay, đoạn tuyến này do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý, khai thác. Ðơn vị được giao trực tiếp quản lý là Chi cục Quản lý đường bộ IV.5.

Hằng năm, Cục Quản lý đường bộ IV đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo trì trình Tổng cục Ðường bộ Việt Nam để báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí vốn đầu tư sửa chữa. Do nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương hạn hẹp, hằng năm, Bộ Giao thông vận tải chỉ chấp thuận các danh mục bảo trì nhỏ lẻ, cấp bách.

Ðể bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông trên quốc lộ 80, Sở Giao thông vận tải thành phố đã tham mưu UBND thành phố có văn bản tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Ðường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp khắc phục mặt đường hư hỏng. Ðồng thời, ngày 11-12-2020, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã giao Tổng cục Ðường bộ Việt Nam phối hợp Vụ Kết cấu hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 80.

Chia sẻ bài viết