02/06/2023 - 08:43

Ðề nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Cử tri đề nghị thành phố khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương (theo danh mục 129 mặt hàng thuốc) và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 9-5-2022; đấu thầu mua sắm tại các cơ sở y tế trực thuộc. Ngoài ra, để đáp ứng kịp thời việc cung ứng thuốc, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung lần 2 cho các cơ sở y tế…

Nguyên nhân thiếu thuốc thời gian trước đó là do lượng bệnh nhân từ các nơi đổ về Cần Thơ khám chữa bệnh tăng đột biến kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên các đơn vị không dám đấu thầu mua sắm; hoặc tỏ ra lúng túng, ngại thực hiện. Một số nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp, số lượng dự trù ít và giá trị thấp...

Việc chậm thầu còn do một số giấy đăng ký thuốc hết hạn, việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia chậm có kết quả và kết quả không đầy đủ theo danh mục, khiến bệnh viện phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua, dẫn tới không chủ động được số lượng và thời gian mua. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị còn nhiều bất cập,
chồng chéo...

Về giải pháp: Tham mưu UBND thành phố phân công 1 đơn vị mua sắm tập trung thuốc năm 2023-2025 với danh mục thuốc mở rộng cho tất cả các cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết