26/04/2015 - 06:55

Nhịp cầu dân cử

Ðề nghị đầu tư kinh phí sửa chữa cầu, đường

Cử tri đề nghị chủ đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa để người dân tái định cư được vào ở. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng đầu tư nâng cấp cầu Tây Ðô, tuyến Lộ Vòng Cung trên địa bàn huyện Phong Ðiền. Nội dung trả lời của UBND huyện Phong Ðiền như sau:

- Về khu tái định cư tại ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa: Khu tái định cư tại ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa (tức là Khu tái định cư công trình Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ). Dự án này do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. UBND huyện sẽ kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố sớm triển khai trong thời gian sớm nhất để bố trí cho các hộ thuộc diện tái định cư vào ở.

- Về việc cầu Tây Đô: UBND huyện đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ có kế hoạch đầu tư kinh phí để nâng cấp cầu Phong Điền (cầu Tây Đô). Qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân và thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

- Về tuyến Lộ Vòng Cung: Hiện nay, tuyến Lộ Vòng Cung do Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ quản lý. UBND huyện sẽ kiến nghị đến Sở Giao thông Vận tải sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường trên để phục vụ việc đi lại của người dân được tốt hơn.

Chia sẻ bài viết