18/05/2022 - 23:48

“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” 

Ðó là chủ đề bộ sưu tập bài trích báo, tạp chí chuyên đề do Thư viện TP Cần Thơ tạo lập, đang phục vụ bạn đọc. Bộ sưu tập cung cấp cho người đọc những thông tin, tài liệu chính xác, có hệ thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc thuận tiện trong tra cứu, tìm hiểu và tham khảo.

Sau gần 1 năm ra mắt, phục vụ bạn đọc, bộ sưu tập bài trích báo, tạp chí chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” được sự quan tâm, tìm hiểu rất lớn từ bạn đọc. Thư viện TP Cần Thơ thực hiện bộ sưu tập với mục đích phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả nguồn lực thông tin thư viện.

Đại biểu tham quan triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện TP Cần Thơ.

Bộ sưu tập gồm 4 phần. Phần I với chủ đề “Tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” gồm các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn có các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðặc biệt trong phần này, Thư viện TP Cần Thơ còn giới thiệu những bài viết về gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước cũng như TP Cần Thơ.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi giữa lòng dân tộc và bạn bè quốc tế” là chủ đề phần II trong bộ sưu tập này. Phần này tập hợp những tài liệu phong phú về hồi ức, lòng tôn kính và tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðó còn là tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phần III “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử”, bạn đọc sẽ được cung cấp những tài liệu mang tính hệ thống, biên niên về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ. Từng mốc thời gian, gắn với các sự kiện cụ thể, qua đó phác họa nên chân dung và những đóng góp vĩ đại, trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần IV là “Hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thư viện TP Cần Thơ đã kỳ công sưu tầm, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh trong cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần này được bố cục thành 4 tiểu mục là: “Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi”, “Hồ Chí Minh giữa lòng dân tộc”, “Miền Nam luôn trong trái tim Người” và “Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế”.

Theo Thư viện TP Cần Thơ, với hàng ngàn tài liệu được tuyển chọn, thu thập từ các ấn phẩm báo chí hiện có tại thư viện, bộ sưu tập là nguồn tài liệu phong phú, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhất là trong công tác nghiên cứu, học tập. Bộ sưu tập sẽ được cập nhật thường xuyên để gia tăng vốn tài liệu.

Ðây là một trong những giải pháp phát triển nguồn tài liệu số và đa dạng các sản phẩm thông tin của Thư viện TP Cần Thơ. Bộ sưu tập được xây dựng, thiết kế trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở Dspace, hoạt động theo cơ chế một thư viện điện tử nên rất thuận tiện cho bạn đọc trong quá trình tìm kiếm, tra cứu và sử dụng các tài liệu.

Để đọc các bài trích báo, tạp chí trong bộ sưu tập chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người”, bạn đọc truy cập trang web: http://cantholib.org.vn:8080/

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết