29/05/2023 - 20:46

Ðẩy mạnh xử lý những trường hợp sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm

(CT) - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số TP Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số đánh giá trong năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số thành phố đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, cơ quan Trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã quán triệt tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, vị trí tầm quan trọng của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC, cũng như cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đối với người dân và doanh nghiệp. Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số thành phố yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu UBND thành phố. Ðẩy mạnh xử lý những trường hợp sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời giải quyết phản ánh, khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp...

Năm 2023, thành phố phấn đấu đảm bảo mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC đạt trên 86%. Ðến cuối năm 2023, có 50% hồ sơ TTHC được thực hiện trực tuyến (tăng 10% so với kế hoạch CCHC năm 2023 của thành phố), tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 90%. Từ ngày 1-6-2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết