22/05/2024 - 19:57

Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cờ Ðỏ lần thứ IV năm 2024 

(CT) - Ngày 22-5-2024, Ban tổ chức Ðại hội (ÐH) đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Cờ Ðỏ tổ chức ÐH đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Ðồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo ÐH đại biểu các DTTS TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2024, chỉ đạo ÐH. Huyện Cờ Ðỏ là địa phương được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo ÐH cấp quận, huyện.

Các đại biểu huyện Cờ Đỏ dự Đại hội đại biểu các DTTS TP Cần Thơ lần thứ IV ra mắt tại đại hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong 5 năm qua, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể huyện Cờ Ðỏ quan tâm triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống đồng bào DTTS. Từ các chương trình hỗ trợ, đã xây dựng 139 căn nhà cho đồng bào DTTS còn khó khăn về nhà ở; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để đồng bào các DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; đầu tư xây dựng khu dân cư cho đồng bào dân tộc với diện tích hơn 19.837m2, quy mô 137 nền. Từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ sửa chữa lò hỏa táng, mua xe hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân, đóng ghe ngo, sửa chữa hàng rào và cổng chùa, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Hộ nghèo DTTS từ 135 hộ giảm còn 10 hộ; hộ cận nghèo từ 223 hộ giảm còn 93 hộ. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán của đồng bào các DTTS được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo đối với đồng bào DTTS được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào DTTS ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS được chú trọng. Toàn huyện có 129 đảng viên là người DTTS…

Phát biểu chỉ đạo ÐH, đồng chí Nguyễn Thực Hiện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt cho cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách pháp luật đối với đồng bào DTTS, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030; quan tâm quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS có năng lực, phẩm chất chính trị tốt, khả năng tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật, công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần tự lực tự cường, ý chí phấn đấu nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS, góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp…

Dịp này, UBND huyện Cờ Ðỏ tặng Giấy khen 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2024. Tại ÐH, các đại biểu thống nhất đề cử 42 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ÐH đại biểu các DTTS TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2024.

Tin, ảnh:  NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết