Ðộc tố thực vật - “vũ khí mới” chống vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

Các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện ra một loại độc tố thực vật có thể dùng để tạo ra dòng thuốc kháng sinh mới mạnh hơn các loại thuốc hiện hành.