02/01/2017 - 18:15

Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái

(CT)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái (gọi tắt là NQ). Mục tiêu của NQ là xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế theo hướng: Thương mại - dịch vụ - du lịch; nông nghiệp sinh thái chất lượng cao; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị xanh, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống dân tộc.

Trên địa bàn huyện sẽ hình thành khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái gồm: Vùng I (gồm thị trấn Phong Điền, xã Nhơn Ái, Mỹ Khánh và một phần xã Nhơn Nghĩa, Trường Long, Giai Xuân, Tân Thới) phát triển vườn cây ăn trái gắn với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi dọc các tuyến kênh rạch, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh, dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng ĐBSCL. Vùng II: (gồm một phần các xã Giai Xuân, Tân Thới, Trường Long, Nhơn Nghĩa) phát triển vườn cây ăn trái, lúa chất lượng cao, rau màu và nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc; hình thành các vùng chuyên canh rau màu tập trung, sản xuất hiện đại, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, tham quan cây cảnh, hoa kiểng… Hoàn thành việc chia tách đơn vị hành chính các xã Nhơn Nghĩa, Trường Long, Giai Xuân, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo khi đầy đủ điều kiện sẽ kiến nghị nâng cấp huyện Phong Điền thành quận trực thuộc thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, Thành ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo HĐND thành phố xem xét, ban hành NQ riêng về ưu tiên đầu tư phát triển huyện Phong Điền phù hợp tinh thần NQ của Thành ủy. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với huyện Phong Điền xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể huyện Phong Điền về kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch các lĩnh vực khác có liên quan, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từ nay đến năm 2020 và 2030. Trong đó, có danh mục công trình, dự án cần triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời tính toán, cân đối các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn kêu gọi đầu tư, vốn xã hội hóa để triển khai hợp lý, hiệu quả.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết