20/07/2008 - 08:23

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị 22 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, được tổ chức ngày 19-7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương nỗ lực chỉ đạo triển khai các biện pháp để góp phần ổn định môi trường đầu tư, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cần tập trung xây dựng, phát triển các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động để giải quyết tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp và công nhân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách lao động; hoàn thiện khung pháp lý và tạo lập môi trường để đại diện người sử dụng lao động, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và chính sách về lao động; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống của người lao động, thực hiện tốt cơ chế phối hợp ba bên: người sử dụng lao động, người lao động và chính quyền địa phương. Phải tập trung cố gắng tạo bước chuyển biến mới trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp nhằm bảo đảm vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cùng chủ trì Hội nghị với đồng chí Trương Tấn Sang có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại diện 15 tỉnh, thành phố trong cả nước - là các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo tình hình đình công và giải quyết đình công; đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phổ biến Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Dự thảo kế hoạch triển khai Chỉ thị 22 của Ban cán sự đảng Chính phủ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình đình công tự phát ở một số doanh nghiệp gần đây có xu hướng gia tăng và bàn các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 22 của Ban Bí thư; đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý hướng cho hoạt động đình công tại các doanh nghiệp diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trên cơ sở thực hiện mục tiêu chung của người lao động và sử dụng lao động, đồng thời bảo đảm sự ổn định của môi trường đầu tư và trật tự xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nêu bật những vấn đề mang tính đột phá như: Trong nhận thức tư tưởng cần đặt lợi ích quốc gia làm trọng; phải xử lý hài hòa các mối quan hệ, khi lợi ích của nhà đầu tư và của người lao động được đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cao, mang lại lợi ích cho quốc gia. Cần quan tâm giải quyết những vấn đề như lương tối thiểu và thang bậc lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, chú ý giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cần tăng cường đội ngũ thanh tra lao động, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh tại các doanh nghiệp...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết