14/10/2021 - 09:09

Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Ðảng vững mạnh toàn diện 

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Ðảng, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ (CB)  của ngành có tâm, đủ tầm và có phẩm chất, đạo đức trong sáng. Từ đó, việc tham mưu cấp ủy về công tác CB, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Với sự tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy, công tác lựa chọn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trong ảnh: Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng các cán bộ được HĐND thành phố bầu giữ các chức danh Thường trực UBND thành phố.

Nâng tầm đội ngũ CB

Kế thừa và phát huy những kết quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ tiếp tục xây dựng đội ngũ CB ngành tổ chức bảo đảm số lượng, chất lượng. Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Huyện ủy Thới Lai, BTC Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo lựa chọn những CB có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực làm công tác tổ chức. Hiện tại, Ban có 6 CB đều có trình độ chuyên môn đại học, 4 CB có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 2 CB có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Ở mỗi xã, thị trấn có 1 CB tổ chức - văn phòng cấp ủy. Mỗi cơ quan, đơn vị đều phân công 1 cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, theo đồng chí Lê Thị Cẩm Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Huyện ủy,  BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng chú trọng việc xây dựng đội ngũ CB tổ chức bảo đảm tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Ðến nay, tất cả các đảng ủy, chi ủy cơ sở đều có CB phụ trách công tác tổ chức, trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Riêng BTC Huyện ủy có 6 CB; trong đó, có 1 thạc sĩ, 5 người có trình độ đại học; 3 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Tất cả CB đều am hiểu lĩnh vực tổ chức xây
dựng Ðảng.

Ðồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV, Trưởng BTC Thành ủy, cho biết: Hiện nay, mỗi BTC quận ủy, huyện ủy có từ 6-7 CB; mỗi BTC đảng ủy trực thuộc Thành ủy có 3 CB; mỗi đảng ủy xã, phường, thị trấn đều có 1 CB phụ trách công tác tổ chức - văn phòng và mỗi chi bộ cơ sở đều phân công 1 chi ủy viên phụ trách công tác tổ chức. Riêng BTC Thành ủy Cần Thơ có 24 CB; trong đó, trên 50% có trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hầu hết CB tổ chức từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nhiệm vụ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTC các cấp thành phố đã tham mưu giúp cấp ủy, BTV và thường trực cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về công tác CB, xây dựng tổ chức bộ máy, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Huỳnh Chí Diễn, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Quận ủy Thốt Nốt, ngay đầu nhiệm kỳ, BTC Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Ðến nay, việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã trình BTV Thành ủy phê duyệt. Trên cơ sở đó, BTC Quận ủy tham mưu cử nhiều CB trong diện quy hoạch đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chuyên viên chính, chuyên môn và cập nhật kiến thức. BTC Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy hiệp y với các đơn vị ngành dọc thành phố, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 49 CB và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy đối với 12 CB.

BTC Quận ủy Thốt Nốt tham mưu BTV Quận ủy điều động 4 CB từ các phòng, ban, đơn vị của quận về phường, chỉ định tham gia cấp ủy, giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường Trung Nhứt, Trung Kiên, Thạnh Hòa và Thuận An; điều động 3 CB chủ chốt các phường về quận bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Quận ủy, Phó Chánh Thanh tra quận và giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế của HÐND quận. BTC Quận ủy tham mưu sắp xếp, kiện toàn lãnh đạo 6 phòng, ban quận. “BTV Quận ủy đánh giá, các CB được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, được bầu các chức danh lãnh đạo, quản lý đều phát huy tốt năng lực, sở trường, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Huỳnh Chí Diễn thông tin.

Ở huyện Vĩnh Thạnh, theo đồng chí Lê Thị Cẩm Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Huyện ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTC Huyện ủy đã tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng CB. Qua rà soát, đã trình BTV Thành ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2020-2025, với tổng số 28 đồng chí. Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sau bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, BTC Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy sắp xếp 145 CB. Trong đó, điều động, phân công 24 CB, bổ nhiệm lại 53 CB, đề cử và giới thiệu ứng cử 19 CB; chỉ định, chuẩn y 8 CB; hiệp y với ngành dọc của thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 41 CB.

Nhiều CB được sắp xếp, bổ nhiệm đã quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. Từ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Hòa được điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Ðảng ủy, rồi Chủ tịch UBND xã Thạnh Thắng vào tháng 6-2021. Dịch COVID-19 bùng phát, với vai trò người đứng đầu chính quyền xã, đồng chí đã chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung công tác phòng, chống dịch; vận động được 1.048 phần quà, trị giá 194 triệu đồng, hỗ trợ các hộ khó khăn. Ðến nay, xã không có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, không có ai bị thiếu đói. Ðồng chí còn chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, như: sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra, bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,08% dân số... Ðồng chí Hòa khẳng định: “Tôi cùng hệ thống chính trị xã cố gắng giúp dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa xã Thạnh Thắng đạt tiêu chí nông thôn mới
kiểu mẫu...”. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTC Thành ủy đã tham mưu BTV, Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Trong đó, chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và đảng ủy, đảng đoàn các sở, ngành, đoàn thể thành phố hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt việc kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế. Ðồng thời, tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; tham mưu phân công 50 Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khu vực, nơi cư trú… Ðặc biệt là tham mưu điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, giao quyền, chuẩn y, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, cho thôi tham gia cấp ủy đối với 211 CB diện Thành ủy quản lý; hiệp y ngành dọc Trung ương quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 66 CB. Nhờ vậy, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sau bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố ổn định, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả.

Ðồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV, Trưởng BTC Thành ủy, cho biết: Thời gian tới, BTC Thành ủy tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo xây dựng BTC cấp ủy các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ CB tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, có trình độ năng lực công tác, am hiểu về công tác tổ chức xây dựng Ðảng, có tư duy đổi mới… đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình hiện nay.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết