04/11/2023 - 20:15

Xây dựng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(CT) - Trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023, Công an và Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới ở quận Ninh Kiều được tuyên dương, khen thưởng.

Ðồng thời, phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời thông tin về các vấn đề dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; duy trì các chuyên trang, chuyên mục phản ánh về tình hình an ninh trật tự (ANTT), công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng chất nhiều mô hình tổ chức tự quản về ANTT. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác ANTT. Qua vận động, cơ quan chức năng tiếp nhận 4.872 nguồn tin; trong đó, có 4.196 nguồn tin giá trị, phục vụ triệt phá 2.774 vụ việc, 4.555 đối tượng. MTTQ phối hợp các hội, đoàn thể, khu vực cảm hóa, giáo dục 1.020 người lầm lỡ, giúp 872 người tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp hòa giải thành 1.207/1.787 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng… Trong 10 năm qua, đã có 520 tập thể và 1.608 cá nhân ở quận Ninh Kiều có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ được các cấp khen thưởng.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH


 

Chia sẻ bài viết