Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Phong Điền vừa triển khai kế hoạch công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 trên địa bàn huyện.