Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 08

của UBND TP Cần Thơ

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Cần Thơ