Phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho học sinh THPT

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trong học sinh các trường THPT trên địa bàn.