22/11/2017 - 20:30

WB tổ chức Đoàn công tác Hỗ trợ thực hiện Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

(CT) - Từ ngày 20-24/11/2017, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Đoàn công tác Hỗ trợ thực hiện Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3). Đoàn công tác do ông Zhiyu Jerry Chen (Điều phối viên về lĩnh vực Đô thị, Chủ nhiệm Dự án) làm Trưởng đoàn. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ban Quản lý dự án ODA và đại diện các sở, ban, ngành của TP Cần Thơ... tiếp đoàn.

Mục tiêu của chuyến công tác lần này nhằm xem xét đánh giá tiến độ thực hiện Dự án 3, nhất là về các thiết kế kỹ thuật chi tiết, quy trình đấu thầu và kế hoạch đấu thầu. Thảo luận về Kế hoạch hành động hỗ trợ kỹ thuật và thống nhất về Điều khoản tham chiếu sau cùng cho các hợp đồng tư vấn lớn. Sau khi hoàn thiện các Điều khoản tham chiếu này, các hợp đồng sẽ được đấu thầu ngay. Xem xét đánh giá kế hoạch hành động về xã hội và môi trường và các vấn đề thực hiện, đặc biệt chú trọng đến chương trình tái định cư. Thống nhất Kế hoạch hành động chính cho 6 tháng tiếp theo về thực hiện dự án 3.

Thiện Khiêm

Chia sẻ bài viết