25/04/2014 - 10:10

Về nguồn trên núi Thùy Vân

Núi Thùy Vân ngoài tên Minh Đạm còn có nhiều tên gọi khác, như: núi Đá Dựng, Hòn Thung, núi Ngang, núi Điện Bà, núi Châu Viên, núi Trương Phi. Rừng cây phủ xanh ngọn núi và có nhiều hang hốc được sử dụng làm căn cứ kháng chiến của quân và dân Bà Rịa- Vũng Tàu từ năm 1948-1975.

Khu căn cứ này được chia làm bốn khu: Chùa Viên, Đá Chẻ, Chùa Giếng Gạch, Đá Chồng với các hang trọng yếu được phục dựng khai thác du lịch (hang Huyện ủy, hang Huyện đội, hang Quân y, hang Thị xã Cấp, hang Quân giới, hang Binh vận, hang B2, hang xã Phước Hải…)

Bài, ảnh: Thanh Nhàn

Chia sẻ bài viết